Tin VFA Việt Nam
Skip Navigation LinksTrang chủ > Tin VFA Việt Nam

V/v công bố Danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá, Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2013

THÔNG BÁO

   

  BỘ TÀI CHÍNH

  Số: 48/TB-BTC

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     

                      

  Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2013

   

   

   

   

  THÔNG BÁO  

  V/v công bố Danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá, Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2013

   

  Căn cứ Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 03/8/2005 của Chính phủ về thẩm định giá;

  Căn cứ Thông tư số 17/2006/TT-BTC ngày 13/3/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 03/8/2005 của Chính phủ về thẩm định giá;

  Xét đề nghị của các doanh nghiệp thẩm định giá, các doanh nghiệp có chức năng thẩm định giá (sau đây gọi chung là doanh nghiệp thẩm định giá);

              Bộ Tài chính thông báo:

              1. Danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá và chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2013 (Danh sách kèm theo).

              2. Danh sách các thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2013 (Danh sách kèm theo).

  Trong quá trình hoạt động thẩm định giá, các doanh nghiệp thẩm định giá và các thẩm định viên về giá phải thực hiện đúng những quy định đối với doanh nghiệp thẩm định giá tại Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 03/8/2005 của Chính phủ về thẩm định giá và Thông tư số 17/2006/TT-BTC ngày 13/3/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 03/8/2005 của Chính phủ về thẩm định giá.

              Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2013. Các Thông báo Danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2012 (từ ngày 31/12/2012 trở về trước) của Bộ Tài chính không còn hiệu lực thi hành./. 

   

   

   

   

   

   

  Nơinhận:                                         

  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

  - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

  - Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

  - Các doanh nghiệp TĐG (theo danh sách);

  - Hội Thẩm định giá Việt Nam;   

  - Website Bộ Tài chính (để đăng tin);

  - Website Cục QLG (để đăng tin)

  - Lưu: VT, QLG.

   TL. BỘ TRƯỞNG

  KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ

  PHÓ CỤC TRƯỞNG

   

                         

                                Đã ký

   

                       Nguyễn Anh Tuấn

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (Ban hành kèm theo Thông báo số 48 /TB-BTC ngày  24  tháng 01 năm 2013 của Bộ Tài chính)

  Ghi chú: Các doanh nghiệp thẩm định giá được phân thành nhóm doanh nghiệp thẩm định giá và                    doanh nghiệp có chức năng thẩm định giá, sau đó sắp xếp theo thứ tự ABC

   

      

       

  53

  Công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn Tài chính Việt Nam

  VFA VIETNAM

  Số 17B, ngách 19, ngõ 273 đường Nguyễn Khoái, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

   

       

   

   

     
   

  Gửi cho bạn bè      In trang này

  >> CÁC TIN KHÁC
   
    VFA VIETTNAM TUYỂN DỤNG CÁN BỘ VÀ CHUYÊN VIÊN TĐG KHU VỰC HÀ NỘI, TP. HỒ CHÍ MINH, HẢI PHÒNG NĂM 2018
  28/03/2018 13:36 CH
    VFA VIETNAM THÔNG BÁO TUYÊN DỤNG KẾ TOÁN 2018
  01/03/2018 16:12 CH
    VFA VIETNAM TUYỂN DỤNG CÁN BỘ VÀ CHUYÊN VIÊN TĐG 2018
  01/03/2018 16:07 CH
    VFA tuyển dụng lái xe
  15/11/2017 09:25 SA
    VFA TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ 2017 TẠI TP HÀ NỘI
  24/10/2017 11:19 SA
    Tuyển dụng nhân sự năm 2017 tại Chi nhánh Miền Nam VFAVIETNAM
  24/03/2017 16:00 CH
    Tuyển dụng nhân sự năm 2017 tại Chi nhánh Miền Nam VFAVIETNAM
  24/03/2017 15:59 CH
    Tuyển dụng nhân sự năm 2017 VFAVIETNAM tại Hà Nội
  24/03/2017 08:50 SA
    VFA VIETNAM du xuân Đinh Dậu 2017
  17/02/2017 16:45 CH
    Danh sách các tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để Cổ phần hoá năm 2017
  15/02/2017 16:55 CH
  Thông báo của Bộ Tài chính về doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động năm 2016
  Thông báo của Bộ Tài chính về doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động năm 2014
  Thông báo của Bộ Tài chính về doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động năm 2013
  Thông báo của Bộ Tài chính về Doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động năm 2012
  Mẫu công văn đề nghị thẩm định giá
    THÔNG TIN CẦN BIẾT
  Giá vàng Thời tiết
  Tỷ giá Chứng khoán
  Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Dịch vụ VFA Việt Nam  |  Liên hệ
  Tổng số lượt truy cập 70745
  Số người trực tuyến 11
     

   

  CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH VIỆT NAM (VFAVIETNAM)

  Add: Số 17B, ngách 19, ngõ 273, đường Nguyễn Khoái, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Tel: 04 6272 6789; 04 6282 6789/ Fax: 0439 845 673; 

  Websitehtt://vfavietnam.com.vn;

  Email: info@vfavietnam.com.vn

  Facebook: https://www.facebook.com/vfavietnam.com.vn/

  © Bản quyền thuộc về VFA Việt Nam
  Thiết kế website JOS